نفس كشيدن هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh

نفس كشيدن: هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh haki varzesh banovan

گت بلاگز اخبار اجتماعی نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش جهت درج درس سوانح طبیعی در برنامه آموزشی مدارس

وزیر کشور در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت درج درسی با عنوان سوانح طبیعی در برنامه آموزش همه مقاطع تحصیلی مدارس کشور تأکید کرد.

نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش جهت درج درس سوانح طبیعی در برنامه آموزشی مدارس

نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش جهت درج درس سوانح طبیعی در برنامه آموزشی مدارس

عبارات مهم : آموزش

وزیر کشور در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت درج درسی با عنوان سوانح طبیعی در برنامه آموزش همه مقاطع تحصیلی مدارس کشور تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، در بخشی از نامه رحمانی فضلی خطاب به وزیر آموزش و پرورش آمده است:

نامه رحمانی فضلی به وزیر آموزش و پرورش جهت درج درس سوانح طبیعی در برنامه آموزشی مدارس

یکی از مهمترین مراحل توسعه جوامع به خاص در زمینه مدیریت بحران، پیشگیری و کم کردن این تلفات از طریق گسترش فرهنگ ایمنی و عوض کردن نگرش ً پاسخ محورً به ًریسک محورً در دو بخش حاکمیت و جامعه می باشد. همانطور که تجارب جهانی کشورهای توسعه یافته در این خصوص نشان از تأثیر بسزای آموزش و ساختن فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین ارکان پیشگیری داشته، نتیجه های دستاوردهای علمی نیز دال بر این است که این ساختن فرهنگ و پذیرش به لحاظ روانی یقیناً در دوران کودکی و نوجوانی تأثیرات دو چندان و عمیق تری خواهد داشت. بر این اساس می بایست در جهت ایجاد یک جامعه ایمن و تاب آور و فراهم گردیدن بسترهای مورد نیاز از این تجارب استفاده نموده و در این مسیر گامی مهم و اساسی برداشت.

در ادامه نامه وزارت کشور به وزارت آموزش و پرورش با استناد به استدلال های مطرح شده است آمده است: شایسته هست، درسی تحت عنوان “سوانح طبیعی” با سر فصل هایی همچون معرفی انواع سوانح، نحوه پیشگیری، زیاد کردن سطح آمادگی و مقابله، به عنوان یکی از دروس مدارس کشور در مقاطع ابتدایی و متوسطه قرار گیرد.

وزیر کشور در نامه ای به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت درج درسی با عنوان سوانح طبیعی در برنامه آموزش همه مقاطع تحصیلی مدارس کشور تأکید کرد.

در این راستا شرکت مدیریت بحران کشور آمادگی دارد محتوای درسی مربوطه را با در نظر گرفتن شرایط سنّی و با استفاده از بخش های علمی و تخصصی این حوزه تهیه و همکاری های مورد نیاز را داشته باشد.

واژه های کلیدی: آموزش | طبیعی | فرهنگ | آموزشی | برنامه | پیشگیری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz