نفس كشيدن هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh

نفس كشيدن: هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh haki varzesh banovan

گت بلاگز اخبار اجتماعی پیگیری جایگاه شورایاران در شورای شهر پنجم

محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر فعالیت شوریاران در پی اعتراض شرکت بازرسی کل کشور گفت: یکی از پرسشها هم در شورای شهر پنجم پیگیری به جایگاه شورایارا

پیگیری جایگاه شورایاران در شورای شهر پنجم

پیگیری جایگاه شورایاران در شورای شهر پنجم

عبارات مهم : ایران

زئیس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از پیگیری جایگاه شورایاران در این دوره شورای شهر خبر داد.

محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر فعالیت شوریاران در پی اعتراض شرکت بازرسی کل کشور گفت: یکی از پرسشها هم در شورای شهر پنجم پیگیری به جایگاه شورایاران است .

پیگیری جایگاه شورایاران در شورای شهر پنجم

وی با بیان اینکه در مورد فعالیت شورایاران اعتراضاتی از سوی شرکت بازرسی کشور و وزارت کشور وصول شده است اشاره کرد: بررسی فعالیت شورایاران در دستور کار شورای شهر پنجم قرار خواهد گرفت و بعد از بررسی در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهد شد ولی پیگیری به اوضاع شورایاران در دستور کار قرار خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، در پی وصول گزارشاتی به شرکت بازرسی کل کشور در مورد فعالیت شورایاران، این امر باعث ایجاد ممنوعیت هایی شده است که دراین راستا هاشمی استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز در مراسم تحلیف شورای شهر پنجم نیز تاکید کرد که تاکنون چهار دوره شورایاری ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شده، ولی شرکت بازرسی کل کشور اعلام کرده است که جهت دوره تازه بدون مصوبات قانونی حق برگزاری انتخابات شورایاری ها وجود ندارد، لذا از پنجمین دوره اسلامی شورای شهر تهران، ری و تجریش انتظار دارم قانون مورد نیاز را به مجلس ارسال کنند تا بتوانیم دوره پنجم انتخابات شورایاری ها را برگزار کنیم.

محسن هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخر فعالیت شوریاران در پی اعتراض شرکت بازرسی کل کشور گفت: یکی از پرسشها هم در شورای شهر پنجم پیگیری به جایگاه شورایارا

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | شورای شهر | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz