نفس كشيدن هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh

نفس كشيدن: هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh haki varzesh banovan

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم / نوبخت

محمدباقر نوبخت گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشمول بر رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هر سال جهت این رشد نیاز داریم که در عالی ترین اوضا

۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم / نوبخت

نوبخت:۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم

عبارات مهم : اصفهان

محمدباقر نوبخت گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی مشمول بر رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هر سال جهت این رشد نیاز داریم که در عالی ترین اوضاع نمی توانیم چنین رقمی را داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست با مدیر شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد: توسعه کشور امری بدیهی هست، در این راستا نیز سندی آماده شده است که باید در کمتر از هفت سال در جایگاه توسعه یافتگی در مقام نخست اقتصادی و علم و فناوری باشیم.

وی ادامه داد: زمانی بعضی این امر را دست نیافتنی قلمداد می کردند، ولی اکنون رسیدن به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری یک الزام هست. باید بدانیم در شرایطی که دنیا به سرعت در حال پیشرفت به کمک علم هست، ما با روش سنتی امکان مسابقه با دنیا را نداریم.

۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دو برنامه تدوین شده است در این رابطه موفق نبوده هست، اضافه کرد: در این راستا نیز سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است تا نسبت به اتفاقات بیرونی که باعث شک به اقتصادمان می شود را مقاومت مورد نیاز بدهیم و از طرفی بتوانیم وقت از دست رفته این هفت سال را جبران کنیم.

اصفهان را با پاریس، لندن و نیویورک مقایسه می کنیم

محمدباقر نوبخت گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشمول بر رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هر سال جهت این رشد نیاز داریم که در عالی ترین اوضا

نوبخت با شااره به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هر سال جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم که در عالی ترین اوضاع نمی توانیم چنین رقمی را داشته باشیم گفت: البته اگر سرمایه هم وجود داشته باشد به تنهایی جهت سرعت بخشیدن در مسابقه های جهانی کافی نیست. قرار نیست که اصفهان را با چهارمحال و شیراز مقایسه کنیم، بلکه اصفهان را با پاریس لندن و نیویورک مقایسه می کنیم.

نوبخت با بیان اینکه دولت تلاش کرده تا مسیر رشد اقتصادی منفی کشور را عوض کند، گفت: باید اقدامی متفاوت با گذشته را جهت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی داشته باشیم. راهی که غیر قابل بازگشت است و از نظر ما استمرار روش موجود نسبت به نیازهای ما قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: کجا باید بنیان دانش را تقویت کرده و این اکسیری که صنعت، واحدهای کشاورزی و خدمات نیاز دارند را به آن بپردازیم؟ به جز شهرک ها و پارک ها ما راه دیگری نداریم و این جهت ما یک اقدام است.

۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه جهت رشد ۸ درصدی نیاز داریم / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کشور با محدودیت موانع مواجه هست، تصریح کرد: جهت اینکه به بخش های دیگر کمک کنیم باید از بخش هایی که امکان هم افزایی با دیگر قسمت ها مانند شرکت های دانش بنیان را دارند استفاده کنیم.

نوبخت با اشاره به دیدار خود از شهرک علمی تحقیقاتی گفت: شما توانایی های خود را به ما عرضه کردید و در این بخش با ما اتمام حجت شد. پیشنهادهای معقول شما را دریافت کردم و به عنوان نماینده دولت به شما می گویم در برنامه سال ۱۳۹۸ و ظرفیت سال ۱۳۹۷ استفاده خواهیم کرد.

محمدباقر نوبخت گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشمول بر رشد اقتصادی بالای ۸ درصدی است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هر سال جهت این رشد نیاز داریم که در عالی ترین اوضا

واژه های کلیدی: اصفهان | برنامه | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz