نفس كشيدن هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh

نفس كشيدن: هاکی ورزشی ورزش بانوان varzesh haki varzesh banovan

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مسئولان حرف‌های مردم را بشنوند / الیاس حضرتی

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد مسئولان جهت تحلیل اتفاقات اخیر در شهرهای متفاوت به میان مردم رفته و حرف‌های آنها را بشنوند.

مسئولان حرف‌های مردم را بشنوند / الیاس حضرتی

الیاس حضرتی: مسئولان حرف های مردم را بشنوند

عبارات مهم : شهرهای

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد داد مسئولان جهت تحلیل اتفاقات اخیر در شهرهای متفاوت به میان مردم رفته و حرف های آنها را بشنوند.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در مورد بعضی تجمعات پراکنده در شهرهای متفاوت در توئیتر خود نوشت: «چرایی وقوع اتفاقاتی نظیر آنچه در بعضی شهرها رخ داده نیازی به تحلیل پیچیده و امنیتی و چند مجهولی ندارد. کافی است ما مسئولین کمی در کوچه بعد کوچه های شهرمان بگردیم و با حضور در بین مردم، دردهایشان را ببینیم و حرف هایشان را بشنویم».

مسئولان حرف‌های مردم را بشنوند / الیاس حضرتی

واژه های کلیدی: شهرهای | مسئولان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz